Přijetí do péče

Zakoušíme křehkost v nemoci, v péči, ve vztazích.

Chceme být nablízku, povzbudit a pomoci otevřít pomyslnou dlaň,

aby ta křehká krása mohla naplno roztáhnout křídla a vzlétnout..gggggggggggg

Nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. O přijetí do péče je rozhodováno podle fáze nemoci, potřeb nemocného a jeho blízkých a kapacity služby.

 Podmínky přijetí

• Nemocný v pokročilém nebo terminálním (závěrečném) stádiu nevyléčitelného onemocnění, kdy byla ukončena aktivní léčba

• Doporučení ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové paliativní péče

• Poskytnutí aktuální lékařské zprávy

• Informovaný souhlas pacienta a pečujících

• Vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče

• Zajištění celodenní péče rodinou, nebo jinou osobou

• Dostatečná volná kapacita domácí hospicové péče

Bydliště do 30 km od Semil

 

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude možné v péči pokračovat doma, je možné zprostředkovat pobyt v lůžkovém hospici

 Ceník

Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale jsme odkázáni na individuální a firemní dárce, granty od státních i nestátních organizací a ze sbírek.

Pacient přispívá na péči částkou:

návštěva nemocného lékařem nebo sestrou   200 Kč/den

pohotovostní příplatek za návštěvy od 15:30 do 6:00   100 Kč/den

příspěvek na dopravu   8 Kč/km

Cena za služby je obvykle fakturována zpětně za kalendářní měsíc.

 

Z této částky jsou hrazeny mimo jiné:

  • plánované návštěvy zdravotnického týmu

  • telefonické konzultace a pohotovostní návštěvy zdravotnického týmu v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

  • běžně spotřebovaný materiál (stříkačky, jehly, obvazy atd.) a některé léky a zdravotnické prostředky

V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazně přesahovat možnosti pacienta a rodiny na platbu za péči, je možné sjednat individuální slevu.

Aktuality

Pozůstalostní setkání

Pozůstalostní setkání

Srdečně zveme na vzpomínkové setkání. Ve čtvrtek 13. října 2022 od 17:00 bude možnost v kostele při mši svaté zapálit...

číst více
Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

Sídlo:
Ivana Olbrachta 663, 513 01  Semily

Kontaktní pracoviště:
Areál MMN Semily - bílý pavilon
3.května 421, 513 01  Semily

IČO 09088091
datová schránka: 32b4xh7

774 617 803 
Lucie Stránská
zdravotní péče

737 416 051
Bc. Marie Zahrádková
administrativa a provoz

Na uvedená čísla můžete volat Po-Pá 8:00-16:00

E-mail: hospic@hospic-semily.cz

Možnosti podpory:
č.ú. 2001803998/2010

Veřejná sbírka - mzdové náklady
č.ú. 2302113632/2010

Veřejná sbírka - zdr. pomůcky, kancelářské potř., PHM...
č.ú. 2201842414/2010