Přijetí do péče

Zakoušíme křehkost v nemoci, v péči, ve vztazích.

Chceme být nablízku, povzbudit a pomoci otevřít pomyslnou dlaň,

aby ta křehká krása mohla naplno roztáhnout křídla a vzlétnout..gggggggggggg

Nevyléčitelně nemocným umírajícím lidem poskytujeme zdravotní péči 24 hodin denně 7 dní v týdnu v jejich domácím prostředí. Podporujeme jejich blízké v každodenní péči o nemocného. O přijetí do péče je rozhodováno podle fáze nemoci, potřeb nemocného a jeho blízkých a kapacity služby.

 Podmínky přijetí

• Nemocný v pokročilém nebo terminálním (závěrečném) stádiu nevyléčitelného onemocnění, kdy byla ukončena aktivní léčba

• Doporučení ošetřujícího lékaře k poskytování domácí hospicové paliativní péče

• Poskytnutí aktuální lékařské zprávy

• Informovaný souhlas pacienta a pečujících

• Vyplněná žádost o poskytnutí domácí hospicové péče

• Zajištění celodenní péče rodinou, nebo jinou osobou

• Dostatečná volná kapacita domácí hospicové péče

Bydliště do 30 km od Semil

 

Pokud z jakéhokoliv důvodu nebude možné v péči pokračovat doma, je možné zprostředkovat pobyt v lůžkovém hospici

Ceník

Naše péče není hrazena z veřejného zdravotního pojištění, ale jsme odkázáni na individuální a firemní dárce, granty od státních i nestátních organizací a ze sbírek.

Pacient přispívá na péči částkou:

jednoráz. návštěva sestry   500 Kč

návštěva nemocného   300 Kč/den

  • návštěvy zdravotní sestry v domácím prostředí v potřebné frakvenci
  • pohotovost zdravotní sestry 24 h / 7 dní v týdnu
  • telefonická konzultace 24 h / 7 dní v týdnu
  • zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
  • běžně spotřebovaný zdravotnický materiál

pohotovostní příplatek   100 Kč/den

za návštěvy od 15:30 do 6:00 a době pracovního volna nebo klidu

příspěvek na dopravu   10 Kč/km

Cena za služby je obvykle fakturována zpětně za kalendářní měsíc.

Doprava je vždy počítána z kontaktního pracoviště v Semilech, jako výchozího bodu.

Domácí hospicová péče je účtována pouze ve dnech, kde byla provedena návštěva.

V případě, že měsíční částka za poskytovanou službu bude výrazněpřesahovat možnosti pacienta a rodiny na platbu za péči, je možné sjednat individuální slevu.

 

Aktuality

ODEVZDAT vs. VZDÁT

ODEVZDAT vs. VZDÁT

Je velmi zásadní, jaký zaujímáme postoj k situacím a událostem, které nás v životě potkávají. Často se v osobním i...

číst více

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

Sídlo:
Ivana Olbrachta 663, 513 01  Semily

Kontaktní pracoviště:
Komenského nám. 113
513 01  Semily

IČO 09088091
datová schránka: 32b4xh7

774 617 803 
Lucie Stránská
zdravotní péče

737 416 051
Bc. Marie Zahrádková
administrativa a provoz

Na uvedená čísla můžete volat Po-Pá 8:00-16:00

E-mail: hospic@hospic-semily.cz

Možnosti podpory:
č.ú. 2001803998/2010

Veřejná sbírka - mzdové náklady
č.ú. 2302113632/2010

Veřejná sbírka - zdr. pomůcky, kancelářské potř., PHM...
č.ú. 2201842414/2010