Kdo jsme a co nabízíme

Být druhému člověku na blízku, být s ním,
to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.

E. Kübler-Ross

Domácí hospic 14 pomocníků zajišťuje hospicovou péči pacientům, převážně s onkologickou diagnózou, kteří chtějí závěr svého života strávit v domácím prostředí mezi svými blízkými. Jsme nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní služby na území Semilska, Turnovska, Lomnicka a Rokytnicka. Našim pacientům poskytujeme zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich blízkým podporu v každodenní péči. Naše služby hradíme převážně z darů od jednotlivců a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů.

Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zajištění celodenní péče o nemocného rodinou nebo jinou blízkou osobou.

 

 Proto se snažíme

• abyste na tuto situaci nebyli sami

• aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi

• aby za všech okolností byla zachována jejich lidská důstojnost a jedinečnost

• aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně

• v lásce, mezi svými blízkými

• bez velkého strachu a utrpení

• s naší odbornou péčí

 

 A co nabízíme

• Náš tým přijíždí k těžce nemocnému domů dle domluvy a individuálních potřeb nemocného a jeho pečujících

• zaškolí rodinu v péči

• nastaví léčbu na zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelnou nemoc a hlavně léčbu bolesti

• půjčí potřebné zdravotní a kompenzační pomůcky

• poradí v sociální oblasti (např. pomůže s vyřízením příspěvku na péči, s řešením problémů s hypotékou, účtem, přepisem auta, aj.)

• doprovází nemocného i jeho rodinu a podle zájmu nabízí i péči duchovní

• I dále se pak věnujeme péči o pozůstalé

Duchovní služba

Samozřejmou a potřebnou součástí hospicové péče je duchovní služba, neboť duchovní a spirituální potřeby pacientů nejsou rozhodně na posledním místě. Každý člověk má duchovní potřeby, ač nemusí mít nutně vztah k nějakému náboženství. Každý touží po uzavření svého života, po klidném spočinutí a bezpečí.

Vycházíme z potřeb a přání každého pacienta, respektujeme jejich jedinečnost i s jeho náboženským vyznáním, stylem duchovního života a nikomu duchovní službu či aktivity nenutíme. Snažíme se mu vyjít v těchto záležitostech vstříc.

Na přání pacienta nebo jeho blízkých přicházejí duchovní navštívit, naslouchat. Doprovázejí při bilancování, hledání víry a naděje, nabízí modlitbu, setrvání v tichu.

Nemoc a závěr života přináší nové pohledy na život i na smrt, nové hloubky a hlavně nové duchovní potřeby. Jsme si těchto potřeb pacientů vědomi, a proto podporujeme udílení svátostí a to především svátosti eucharistie a pomazání nemocných. Výjimkou není ani svátost křtu. Doprovázíme pacienty modlitbou, pokud si to přejí.

Duchovní službu nabízí P. Jaroslav Gajdošík, římskokatolický kněz. (Spolupracujeme ale i s kněžími dalších farností v okolí a jiných denominací.)

Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat uživatelům z definovaných cílových skupin informace, podporu a doprovázení v době vážného, nevyléčitelného onemocnění a nelehké době po úmrtí blízkého v domácím prostředí nebo zdravotnickém či sociálním zařízení.

Cíle služby

  • poskytovat klientovi informace a emocionální podporu

  • pomoci klientovi se zorientovat v jeho životní situaci a v možnostech jejího řešení

  • pomáhat klientovi zorientovat se v možnostech naplnění jeho zdravotních, sociálních psychických a spirituálních potřeb

Komu je služba určena

  • osobám nacházejícím se v nepříznivé životní, sociální situaci (nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit)

  • nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám

  • blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob

  • osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající

Principy poskytované služby

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.

Konzultaci je vhodné domluvit si předem telefonicky, osobně či emailem. V případě nutnosti je možno domluvit termín setkání i mimo provozní dobu. Poradenství v terénní formě je poskytováno občanům Semil a okolí do 30 km. Ambulantní forma je určena pro všechny, bez omezení regionální příslušnosti.

 Konzultační hodiny

ambulantní forma: ÚT a ST 9:00-11:00

terénní forma: ÚT a ST 12:30-15:00

 

 Kontakt

Domácí hospic 14 pomocníků

Sociální poradna

Komenského nám. 113, Semily 513 01

Telefon: 605 197 620

E-mail: poradna@hospic-semily.cz

Aktuality

Běh 14 pomocníků

Běh 14 pomocníků

Srdečně vás zveme na již tradiční benefiční akci našeho hospice, tentokrát pod záštitou biatlonistky Veroniky Vítkové....

číst více
ODEVZDAT vs. VZDÁT

ODEVZDAT vs. VZDÁT

Je velmi zásadní, jaký zaujímáme postoj k situacím a událostem, které nás v životě potkávají. Často se v osobním i...

číst více

Naši podporovatelé

Seznam všech podporovatelů

Důležité dokumenty

Zakládací listina

Výroční zpráva 2021

Výpis z rejstříku

Výroční zpráva 2020

Oprávnění k poskytování zdravotnických služeb

Veřejná sbírka 

Veřejná sbírka

Výroční zpráva 2022

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

Sídlo:
Ivana Olbrachta 663, 513 01  Semily

Kontaktní pracoviště:
Komenského nám. 113
513 01  Semily

IČO 09088091
datová schránka: 32b4xh7

774 617 803 
Lucie Stránská
zdravotní péče

737 416 051
Bc. Marie Zahrádková
administrativa a provoz

Na uvedená čísla můžete volat Po-Pá 8:00-16:00

E-mail: hospic@hospic-semily.cz

Možnosti podpory:
č.ú. 2001803998/2010

Veřejná sbírka - mzdové náklady
č.ú. 2302113632/2010

Veřejná sbírka - zdr. pomůcky, kancelářské potř., PHM...
č.ú. 2201842414/2010