Kdo jsme a co nabízíme

Být druhému člověku na blízku, být s ním,
to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.

E. Kübler-Ross

Domácí hospic 14 pomocníků zajišťuje hospicovou péči pacientům, převážně s onkologickou diagnózou, kteří chtějí závěr svého života strávit v domácím prostředí mezi svými blízkými. Jsme nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní služby na území Semilska, Turnovska, Lomnicka a Rokytnicka. Našim pacientům poskytujeme zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich blízkým podporu v každodenní péči. Naše služby hradíme převážně z darů od jednotlivců a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů.

Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zajištění celodenní péče o nemocného rodinou nebo jinou blízkou osobou.

 

 Proto se snažíme

• abyste na tuto situaci nebyli sami

• aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi

• aby za všech okolností byla zachována jejich lidská důstojnost a jedinečnost

• aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně

• v lásce, mezi svými blízkými

• bez velkého strachu a utrpení

• s naší odbornou péčí

 

 A co nabízíme

• Náš tým přijíždí k těžce nemocnému domů dle domluvy a individuálních potřeb nemocného a jeho pečujících

• zaškolí rodinu v péči

• nastaví léčbu na zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelnou nemoc a hlavně léčbu bolesti

• půjčí potřebné zdravotní a kompenzační pomůcky

• poradí v sociální oblasti (např. pomůže s vyřízením příspěvku na péči, s řešením problémů s hypotékou, účtem, přepisem auta, aj.)

• doprovází nemocného i jeho rodinu a podle zájmu nabízí i péči duchovní

• I dále se pak věnujeme péči o pozůstalé

Duchovní služba

Samozřejmou a potřebnou součástí hospicové péče je duchovní služba, neboť duchovní a spirituální potřeby pacientů nejsou rozhodně na posledním místě. Každý člověk má duchovní potřeby, ač nemusí mít nutně vztah k nějakému náboženství. Každý touží po uzavření svého života, po klidném spočinutí a bezpečí.

Vycházíme z potřeb a přání každého pacienta, respektujeme jejich jedinečnost i s jeho náboženským vyznáním, stylem duchovního života a nikomu duchovní službu či aktivity nenutíme. Snažíme se mu vyjít v těchto záležitostech vstříc.

Na přání pacienta nebo jeho blízkých přicházejí duchovní navštívit, naslouchat. Doprovázejí při bilancování, hledání víry a naděje, nabízí modlitbu, setrvání v tichu.

Nemoc a závěr života přináší nové pohledy na život i na smrt, nové hloubky a hlavně nové duchovní potřeby. Jsme si těchto potřeb pacientů vědomi, a proto podporujeme udílení svátostí a to především svátosti eucharistie a pomazání nemocných. Výjimkou není ani svátost křtu. Doprovázíme pacienty modlitbou, pokud si to přejí.

Duchovní službu nabízí P. Jaroslav Gajdošík, římskokatolický kněz. (Spolupracujeme ale i s kněžími dalších farností v okolí a jiných denominací.)

Aktuality

Pour féliciter 2022

Pour féliciter 2022

Loňský rok pro nás byl prvním rokem, kdy jsme naplno začali poskytovat domácí hospicovou péči. Máme velkou radost, že...

číst více
Kalendář 2022

Kalendář 2022

Připravili jsme pro Vás kalendář na rok 2022. Můžete se těšit na krásné fotografie s myšlenkou na každý měsíc. Koupí...

číst více

Naši podporovatelé

Seznam všech podporovatelů

Důležité dokumenty

Zakládací listina

Výpis z rejstříku

Veřejná sbírka

Oprávnění k poskytování zdravotnických služeb

Výroční zpráva 2020

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

Sídlo:
Ivana Olbrachta 663, 513 01  Semily

Kontaktní pracoviště:
Areál MMN Semily - bílý pavilon
3.května 421, 513 01  Semily

IČO 09088091
datová schránka: 32b4xh7

774 617 803 
Lucie Stránská
zdravotní péče

737 416 051
Bc. Marie Zahrádková
administrativa a provoz

Na uvedená čísla můžete volat Po-Pá 8:00-16:00

E-mail: hospic@hospic-semily.cz

Možnosti podpory:
č.ú. 2001803998/2010                 č.ú. 2201842414/2010 veřejná sbírka