Kdo jsme a co nabízíme

Být druhému člověku na blízku, být s ním,
to je to nejdůležitější – v lásce, v životě i v umírání.

E. Kübler-Ross

Domácí hospic 14 pomocníků zajišťuje hospicovou péči pacientům, převážně s onkologickou diagnózou, kteří chtějí závěr svého života strávit v domácím prostředí mezi svými blízkými. Jsme nezisková organizace, která poskytuje registrované zdravotní služby na území Semilska, Turnovska, Lomnicka a Rokytnicka. Našim pacientům poskytujeme zdravotní služby 24 hodin denně 7 dní v týdnu a jejich blízkým podporu v každodenní péči. Naše služby hradíme převážně z darů od jednotlivců a firemních dárců a z grantů od státních i nestátních subjektů.

Domácí hospicová péče pomáhá nevyléčitelně nemocným lidem prožít důstojným způsobem a v rodinném kruhu poslední období života. Lékaři a sestry navštěvují pacienta doma, předpokladem je zajištění celodenní péče o nemocného rodinou nebo jinou blízkou osobou.

 

 Proto se snažíme

• abyste na tuto situaci nebyli sami

• aby nemocný netrpěl nesnesitelnou bolestí a jinými tělesnými obtížemi

• aby za všech okolností byla zachována jejich lidská důstojnost a jedinečnost

• aby pacient prožil poslední dny svého života důstojně

• v lásce, mezi svými blízkými

• bez velkého strachu a utrpení

• s naší odbornou péčí

 

 A co nabízíme

• Náš tým přijíždí k těžce nemocnému domů dle domluvy a individuálních potřeb nemocného a jeho pečujících

• zaškolí rodinu v péči

• nastaví léčbu na zmírnění příznaků provázejících nevyléčitelnou nemoc a hlavně léčbu bolesti

• půjčí potřebné zdravotní a kompenzační pomůcky

• poradí v sociální oblasti (např. pomůže s vyřízením příspěvku na péči, s řešením problémů s hypotékou, účtem, přepisem auta, aj.)

• doprovází nemocného i jeho rodinu a podle zájmu nabízí i péči duchovní

• I dále se pak věnujeme péči o pozůstalé

Duchovní služba

Samozřejmou a potřebnou součástí hospicové péče je duchovní služba, neboť duchovní a spirituální potřeby pacientů nejsou rozhodně na posledním místě. Každý člověk má duchovní potřeby, ač nemusí mít nutně vztah k nějakému náboženství. Každý touží po uzavření svého života, po klidném spočinutí a bezpečí.

Vycházíme z potřeb a přání každého pacienta, respektujeme jejich jedinečnost i s jeho náboženským vyznáním, stylem duchovního života a nikomu duchovní službu či aktivity nenutíme. Snažíme se mu vyjít v těchto záležitostech vstříc.

Na přání pacienta nebo jeho blízkých přicházejí duchovní navštívit, naslouchat. Doprovázejí při bilancování, hledání víry a naděje, nabízí modlitbu, setrvání v tichu.

Nemoc a závěr života přináší nové pohledy na život i na smrt, nové hloubky a hlavně nové duchovní potřeby. Jsme si těchto potřeb pacientů vědomi, a proto podporujeme udílení svátostí a to především svátosti eucharistie a pomazání nemocných. Výjimkou není ani svátost křtu. Doprovázíme pacienty modlitbou, pokud si to přejí.

Duchovní službu nabízí P. Jaroslav Gajdošík, římskokatolický kněz. (Spolupracujeme ale i s kněžími dalších farností v okolí a jiných denominací.)

Odborné sociální poradenství

Posláním odborného sociálního poradenství je poskytovat uživatelům z definovaných cílových skupin informace, podporu a doprovázení v době vážného, nevyléčitelného onemocnění a nelehké době po úmrtí blízkého v domácím prostředí nebo zdravotnickém či sociálním zařízení.

Cíle služby

  • poskytovat klientovi informace a emocionální podporu

  • pomoci klientovi se zorientovat v jeho životní situaci a v možnostech jejího řešení

  • pomáhat klientovi zorientovat se v možnostech naplnění jeho zdravotních, sociálních psychických a spirituálních potřeb

Komu je služba určena

  • osobám nacházejícím se v nepříznivé životní, sociální situaci (nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit)

  • nevyléčitelně nemocným a umírajícím osobám

  • blízkým nevyléčitelně nemocných a umírajících osob

  • osobám pečujícím o nevyléčitelně nemocné a umírající

Principy poskytované služby

Služba je poskytována zdarma a anonymně. Pracovníci poradny o všech skutečnostech zachovávají mlčenlivost. Poradna poskytuje uživateli rady a nabízí řešení v souladu se svými cíli a uživatel má možnost se svobodně rozhodnout, zda podle nich bude postupovat.

Konzultaci je vhodné domluvit si předem telefonicky, osobně či emailem. V případě nutnosti je možno domluvit termín setkání i mimo provozní dobu. Poradenství v terénní formě je poskytováno občanům Semil a okolí do 30 km. Ambulantní forma je určena pro všechny, bez omezení regionální příslušnosti.

 Konzultační hodiny

ambulantní forma: ÚT a ST 9:00-11:00

terénní forma: ÚT a ST 12:30-15:00

 

 Kontakt

Domácí hospic 14 pomocníků

Sociální poradna

Komenského nám. 113, Semily 513 01

Telefon: 605 197 620

E-mail: poradna@hospic-semily.cz

Aktuality

Roční bilancování

Roční bilancování

Naši milí podporovatelé, rádi bychom se s vámi poohlédli za rokem 2023. Opět byl nabitý. Mnoho se toho povedlo, mnoho...

číst více

Naši podporovatelé

Seznam všech podporovatelů

Důležité dokumenty

Zakládací listina

Výroční zpráva 2021

Výpis z rejstříku

Výroční zpráva 2020

Oprávnění k poskytování zdravotnických služeb

Veřejná sbírka 

Veřejná sbírka

Výroční zpráva 2022

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

Sídlo:
Ivana Olbrachta 663, 513 01  Semily

Kontaktní pracoviště:
Komenského nám. 113
513 01  Semily

IČO 09088091
datová schránka: 32b4xh7

774 617 803 
Lucie Stránská
zdravotní péče

737 416 051
Bc. Marie Zahrádková
administrativa a provoz

Na uvedená čísla můžete volat Po-Pá 8:00-16:00

E-mail: hospic@hospic-semily.cz

Možnosti podpory:
č.ú. 2001803998/2010

Veřejná sbírka - mzdové náklady
č.ú. 2302113632/2010

Veřejná sbírka - zdr. pomůcky, kancelářské potř., PHM...
č.ú. 2201842414/2010