Čtrnáct svatých pomocníků

Dej nám, prosíme, ať umíme napodobit jejich odvahu

v překonávání všech pokušení a chraň nás na jejich přímluvu

ode všech nebezpečí pro duši, mysl i tělo

Název našeho hospice nevznikl náhodně. Nejen, že nad Semily stojí už od 18. století kaple Čtrnácti svatých pomocníků, ale také tito světci jsou velkými pomocníky v nouzi, nebezpečí a smrti. Proto je chceme prosit o pomoc právě při službě, kterou domácí hospic bude poskytovat. Chceme vyprošovat potřebné dary jak pro všechny členy hospicového týmu, tak pro pacienty, jejich rodiny, pro všechny podporovatele a dobrovolníky.

Čtrnáct svatých pomocníků jsou světci, jejichž uctívání (společné i samostatné) je ve většině případů společné jak v západní (latinské), tak ve východní (ortodoxní) církvi. Jde o světce a světice, jejichž vzývání je záhodno v každé nemoci, chorobě, úzkosti či strachu.

Současná katolická liturgie společný svátek těchto svatých nezná, nicméně tridentský tradiční liturgický kalendář jejich společný svátek slaví 8. srpna.

Modlitba ke čtrnácti sv. pomocníkům

Svatí pomocníci, věrní následovníci Krista,
který pro spásu všech lidí na sebe vzal smrtelnou úzkost, bolest, utrpení i smrt.
Prosíme Vás o přímluvu ve vší nouzi, která nás svírá.

Svatí Diviši, Blažeji a Erasme, poroučíme Vám všechny lidi,
kteří trpí bolestmi, lidi nemocné, zraněné a trýzněné.
Kriste, muži bolesti, mírni jejich utrpení a pomoz jim nést bídu tohoto času ve světle spásy.

Svatí Jiří, Pantaleone a Víte, Vám poroučíme hlavně ty, které postihla nevyléčitelná nemoc.
Kriste, dej jim sílu nést jejich kříž, aby dokázali vydat svědectví o životě, který nepomíjí.

Svatý Kryštofe, kéž nás na Tvoji přímluvu Bůh chrání před nehodami a náhlou smrtí…

Svatí Eustachu, Jiljí, Kateřino a Markéto, Vám přednášíme bolesti duše všech,
kterým životní situace připadají bezvýchodné,
kteří nedokáží vyslovit slova přiznání, útěchy a odpuštění,
kteří v tíze vin neumí najít cestu k pokání.
Svěřujeme Vám také matky, které s obavami očekávají těžký porod.
Pane života, vysvoboď je ze spleti vin a učiň,
ať vše dospěje k dobrému konci.

Obzvlášť Vám svěřujeme ty, kteří jsou svíráni smrtelnými úzkostmi a zoufalstvím.
Svatí Akátie, Kyriaku a Barboro, proste Pána, který zná srdce každého člověka,
aby nás v hodině smrti ochraňoval před strachem a
šťastně nás dovedl domů – do věčné radosti.
Amen.

Pane, Ty víš, že si mnoho lidí od rána do večera dělá starosti, jak vše bude dál.
Ty sám nás však varuješ před strachem z budoucnosti a zveš nás,
abychom všechny své starosti hodili na Tebe.
Těchto čtrnáct svatých pomocníků se Ti zcela odevzdalo a
tak se nám stali vzorem křesťanské důvěry.

Prosíme Tě, na jejich přímluvu nás osvobozuj od všech přehnaných starostí o zítřek a
daruj nám pokojnou vyrovnanost, kterou se značí všichni svatí.
O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Bože, náš Otče, Ty posiluješ svůj lid radostí z příkladu čtrnácti svatých pomocníků.
Následovali Krista na cestě kříže a stali se tak svědky víry.
Dej i nám podíl na dědictví Tvých svatých a učiň,
ať se síla jejich přímluvy projeví i v naší době.
O to Tě prosíme skrze Krista, našeho Pána.
Amen.

Domácí hospic 14 pomocníků, z.ú.

Sídlo:
Ivana Olbrachta 663, 513 01  Semily

Kontaktní pracoviště:
Komenského nám. 113
513 01  Semily

IČO 09088091
datová schránka: 32b4xh7

774 617 803 
Lucie Stránská
zdravotní péče

737 416 051
Bc. Marie Zahrádková
administrativa a provoz

Na uvedená čísla můžete volat Po-Pá 8:00-16:00

E-mail: hospic@hospic-semily.cz

Možnosti podpory:
č.ú. 2001803998/2010

Veřejná sbírka - mzdové náklady
č.ú. 2302113632/2010

Veřejná sbírka - zdr. pomůcky, kancelářské potř., PHM...
č.ú. 2201842414/2010