Aktuality

Marek Orko Vácha – Stvoření a umění žít

30.Srp 2023 | Žádné komentáře

V pondělí 18. 9. 2023 od 18:00 ve Sboru Dr. Karla Farského v Semilech vystoupí se svojí přednáškou Marek Orko Vácha – kněz, teolog, přírodovědec, pedagog, spisovatel a skaut. Slouží jako farář lechovické farnosti a farní vikář Římskokatolické akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora. Na akademické půdě působí ve funkci přednosty Ústavu etiky a humanitních studií 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje se na otázky evoluční biologie, lékařské a environmentální etiky.

Jsme potěšeni, že Vás můžeme srdečně pozvat na tuto přednášku, ve které se budeme dotýkat témat Stvořitel a jeho stvoření a Umění žít. Pojďme společně nahlédnout do jejich obsahu:

„Cokoli Bůh v příběhu o stvoření v šesti dnech stvoří, tomu dá nějaký úkol. Klenba, země, zelené rostliny i vody dostávají vždy do vínku i kus stvořitelského charismatu. Tvůrce tvoří tvůrce. Zadáním člověka je být obrazem Božím, a jeho úkolem nic menšího, než ruku v ruce s Bohem dokončovat stvoření světa. Otázka „kdo je člověk“ je dnes palčivější než kdy jindy. Židovsko-křesťanská tradice staví člověka velmi vysoko – jako obraz Boží, jako chrám Ducha svatého.“

„Člověk je zrozen, aby žil, a ne aby se připravoval na život. Je třeba s pokorou přijmout vlastní velikost, dojít k poznání, že symfonie, které nenapíšeme my, nevzniknou nikdy, obrazy, které nenamalujeme my, nebudou nikdy a dobré projekty, které neuvedeme v život my, nebudou nikdy.“

Večer je pořádány Domácím hospice 14 pomocníků ke svému 3. výročí vzniku a jako 99. Setkávání Církve československé husitské v Semilech.

0 komentářů

Vložit komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *